Курсът се използва с учебни програми за първоначално и поддържащо специализирано обучение за следните длъжности:

  • Всички длъжности от групи А и Б на Системата за обучение и квалификация в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
  • Длъжностни лица, които са членове на ВИК
  • Длъжностни лица, които провеждат обучение в работни условия като наставници или оценяващи.