Календар

Глобално събитие

Учебна програма за обучение по безопасност и здраве при работа на лица от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, достъпен за ДП „РАО” - СП „РАО - Козлодуй”; "ДП РАО", СП „ИЕ 1÷4 блок“ и ДП „РАО” - СП „ПХРАО - Нови хан”

сряда, 10 октомври, 00:00 » сряда, 24 октомври, 00:00

Курсът е отворен от 10.10.2018 г. до 23.10.2018 г.

Ако сте записан в този курс, въведете своето потребителско име и парола, за да имате достъп до материалите в него.

При въпроси, възникнали в процеса на електронното обучение, можете да пишете на преподавател на следния имейл:

Иво Аврамов email: ICAvramov@npp.bg

Глобално събитие

Учебна програма за поддържащо специализирано обучение през 2018 г. на обучаващи от структурните звена на АЕЦ "Козлодуй" и ДП РАО, провеждащи практическо обучение, достъпен за ДП „РАО” - СП „РАО - Козлодуй”; "ДП РАО", СП „ИЕ 1÷4 блок“ и ДП „РАО” - СП „ПХРАО - Нови хан”

четвъртък, 11 октомври, 00:00 » сряда, 24 октомври, 00:00

Курсът е отворен от 11.10.2018 г. до 23.10.2018 г.

Ако сте записан в този курс, въведете своето потребителско име и парола, за да имате достъп до материалите в него.

При въпроси, възникнали в процеса на електронното обучение, можете да пишете на преподавателите на следните имейли:

Дилянка Големанова email: DCGolemanova@npp.bg

Глобално събитие

Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за “Симлоджик”ЕООД и “ГЕО ПЛЮС”ЕООД

понеделник, 15 октомври, 00:00 » събота, 27 октомври, 00:00

Курсът е отворен от 15.10.2018 г. до 26.10.2018 г.

Ако сте записан в този курс, въведете своето потребителско име и парола, за да имате достъп до материалите в него.

При въпроси, възникнали в процеса на електронното обучение, можете да пишете на преподавател на следния имейл:

Антоанета Манова email: ATManova@npp.bg

Глобално събитие

Introduction to Kozloduy NPP, Консорциум ДИ-АР КОН

Утре, 00:00 » събота, 27 октомври, 00:00

This course is open from 22.10.2018 г. to 26.10.2018.

If you have been enrolled for this course, please log on with the user name and password you have been sent in order to access the course materials.

With any questions, occurring during your self-training, you can contact a trainer on the following email address:

Антоанета Манова email: ATManova@npp.bg

Глобално събитие

Radiation Protection (external organizations), Консорциум ДИ-АР КОН

Утре, 00:00 » събота, 27 октомври, 00:00

This course is open from 22.10.2018 г. to 26.10.2018.

If you have been enrolled for this course, please log on with the user name and password you have been sent in order to access the course materials.

With any questions, occurring during your self-training, you can contact a trainer on the following email address:

Антоанета Манова email: ATManova@npp.bg