Календар

Пон Вто Сря Чет Пет Съб Нед
           
1
3
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Български институт по метрология]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Български институт по метрология]
 • [Учебна програма за обучение по безопасност и здраве при работа на лица от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, достъпен за ДП "РАО"]
4
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Български институт по метрология]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Български институт по метрология]
 • [Учебна програма за обучение по безопасност и здраве при работа на лица от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, достъпен за ДП "РАО"]
5
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Български институт по метрология]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Български институт по метрология]
 • [Учебна програма за обучение по безопасност и здраве при работа на лица от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, достъпен за ДП "РАО"]
6
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Български институт по метрология]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Български институт по метрология]
 • [Учебна програма за обучение по безопасност и здраве при работа на лица от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, достъпен за ДП "РАО"]
7
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Български институт по метрология]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Български институт по метрология]
 • [Учебна програма за обучение по безопасност и здраве при работа на лица от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, достъпен за ДП "РАО"]
8
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Български институт по метрология]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Български институт по метрология]
 • [Учебна програма за обучение по безопасност и здраве при работа на лица от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, достъпен за ДП "РАО"]
 • [Учебна програма за обучение по безопасност и здраве при работа на лица от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, достъпен за ДП "РАО"]
10
 • [Учебна програма за обучение по безопасност и здраве при работа на лица от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, достъпен за ДП "РАО"]
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за "Електро Пуск" ООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за "Електро Пуск" ООД]
 • [Introduction to Kozloduy NPP, Iberdrola]
 • [Radiation Protection (external organizations), Iberdrola]
11
 • [Учебна програма за обучение по безопасност и здраве при работа на лица от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, достъпен за ДП "РАО"]
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за "Електро Пуск" ООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за "Електро Пуск" ООД]
 • [Introduction to Kozloduy NPP, Iberdrola]
 • [Radiation Protection (external organizations), Iberdrola]
12
 • [Учебна програма за обучение по безопасност и здраве при работа на лица от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, достъпен за ДП "РАО"]
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за "Електро Пуск" ООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за "Електро Пуск" ООД]
 • [Introduction to Kozloduy NPP, Iberdrola]
 • [Radiation Protection (external organizations), Iberdrola]
13
 • [Учебна програма за обучение по безопасност и здраве при работа на лица от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, достъпен за ДП "РАО"]
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за "Електро Пуск" ООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за "Електро Пуск" ООД]
 • [Introduction to Kozloduy NPP, Iberdrola]
 • [Radiation Protection (external organizations), Iberdrola]
14
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за "Електро Пуск" ООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за "Електро Пуск" ООД]
 • [Introduction to Kozloduy NPP, Iberdrola]
 • [Radiation Protection (external organizations), Iberdrola]
15
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за "Електро Пуск" ООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за "Електро Пуск" ООД]
 • [Introduction to Kozloduy NPP, Iberdrola]
 • [Radiation Protection (external organizations), Iberdrola]
17
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
18
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
19
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
20
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
21
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
22
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД]
25
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД]
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за "Виадукт-99" ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за "Виадукт-99" ЕООД]
26
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД]
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за "Виадукт-99" ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за "Виадукт-99" ЕООД]
27
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Енергомонтаж-МК ЕООД]
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД]
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за "Виадукт-99" ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за "Виадукт-99" ЕООД]
28
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за "Виадукт-99" ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за "Виадукт-99" ЕООД]
29
 • [Въведение в АЕЦ "Козлодуй", достъпен за "Виадукт-99" ЕООД]
 • [Радиационна защита (външни организации), достъпен за "Виадукт-99" ЕООД]
30
31